Dievulėliau

Dievulė̃liau jst.

.

Look at other dictionaries:

  • ajergau — ×ajer̃gau (plg. vok. ach, Herr Gott) interj., àjergau Grd jergutėliau, dievulėliau: Ajer̃gau, gyvoliai po rugius! Grd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aukštulis — Aukštùlis sm. (2) Ad, Str Viešpats: Dievuli mūsų, Aukštùli mūsų, kam paėmei tėvulį mūsų? Tvr. Ai Dievuliau, ai Aukštùliau, po grivnelei rinkau, po asmokelį dėjau, e tu ėmei ir pralakei Ck. Dievulėliau manas, Aukštulė̃liau manas, ką aš padariau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gerti — gerti, gẽria, gėrė 1. tr., intr. ryti skystį, raminti troškulį: Pieną ir grietinę užklupęs pavožtą kamaroje gerdavo tiesiog iš milžtuvių P.Cvir. Miegmi, valgau, geriu iki soti SD44. Aš nieko nègeriu, akram tik arbatos J. Gerti vandenį semdavos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krunkti — kruñkti, ia, ė žr. krankti: 1. Gervės krūkia, kruñkia Škn. Kruñkė varnas ant kuolelio (d.) Alk. Krunkia varnos lakiodamos, negauna žąsiukų JD198. 2. Kruñkia – labai kosti ne savo balsu J(Slč). Dievulėliau, tai kosulys – ji kruñkia ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • metas — 1 mẽtas sm. (2) 1. SD34, K gyvenamasis laikas, apibrėžtas, tam tikras jo momentas: Kur vakar buvai šiuo metu? J.Jabl. Dienos metù parvažiavo Kal. Nakties metù kelsies Lnkv. Ryto metą atrado jį nebgyvą M.Valanč. Užtek saulelė vėlu metu NS1218.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raila — 2 raila refr.: Pas motinėlę railuže raila, pas anytėlę, o Dievulėliau! JV801 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rūstas — rūstas, à adj. (3) K, I, NdŽ, Grv, Vn; SD98, H181 1. žr. rūstus 1: Ant alkūnės pasirėmęs, sėdi rūstas, nešnekus Mair. Rūstas karalius nuvedino jį kalinion M.Valanč. Jin pusė aičvaro: visa tokio smarkaus, rūsto pabūdo LKT242(Lnkv). Svečio[je]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • svarbumas — svarbùmas sm. (2) Š, DŽ, NdŽ, KŽ, svarbumas (1) → svarbus: 1. Q619, Sut, KI228, K, L, LL274, Rtr, BŽ177, Tt Be didelio svarbùmo negaliu atvažiuot Kdn. Tokie žodžiai turi didelį svarbumą prūsų kalbos istorijai K.Būg. Žinia didžio svarbùmo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trokšti — trokšti, ta, troško KBII149, K, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; Q18, CI56, H, R, R107, MŽ, MŽ140, Sut, N, M, L 1. intr. labai norėti gerti, kankintis negaunant gerti: Be reikalo teip ilgai troškai, reikė visa ką metus eit ir atsigert Krs. Broliukas, pavalgęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tropyti — ×trõpyti, ija ( yja K), ijo ( yjo K) (l. trafić, brus. тpaпiць) KBII193, Rtr, LVIV227, NdŽ, KŽ; Q403,528, R, R29,354, MŽ38,91,474, N, M 1. tr., intr. Kos56 kliudyti, užgauti, pataikyti: Jis su akmeniu medį trõpyjo KII234. Netrõpyk į langą Kal …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.